Skip to content
Header2 (3)

Over ons

De mode-industrie, die wordt beschouwd als de op één na grootste vervuiler ter wereld na olie, veroorzaakt aanzienlijke milieuschade. Dit omvat overmatig afval, schadelijke chemicaliën en vervuiling van water en bodem.

Om hier iets aan te doen, streeft Fashion.ED naar een duurzamere productie van kleding, waarbij elke fase van de herkomst van het materiaal tot de afvalfase in overweging wordt genomen. Het is cruciaal om milieuvriendelijke materialen te gebruiken, afval te minimaliseren en eerlijke arbeidspraktijken te garanderen om de impact van mode op het milieu te verminderen en een meer verantwoordelijke industrie te stimuleren.

Frame 2
Frame 23

Fashion.ED richt zich op het creëren van een ondernemend, digitaal gedreven en innovatief hoger onderwijslandschap. Het doel is om de ondernemersvaardigheden van studenten te vergroten en hen aan te moedigen een carrière in de eco-fashion na te streven. Dit initiatief wil bijdragen aan de groei van de circulaire economie en wil eco-design binnen de mode-industrie promoten, in lijn met de doelstellingen van de EU Education Area.

#FASHIONED  #ERASMUSPLUS  #SEPIE

Frame 10

Doelstellingen

Ons belangrijkste doel is om opkomende e-ondernemers te ondersteunen en hen te begeleiden bij het omzetten van hun concepten in bloeiende en duurzame ondernemingen. Door het aanbieden van training, tools en middelen wil ons programma studenten van instellingen voor hoger onderwijs inspireren om een carrière binnen de eco-fashion sector na te streven. Daarnaast willen we hun inspanningen voor de circulaire economie en eco-design in de textiel-, kleding- en mode-industrie ondersteunen.

Frame 13

Studenten uitrusten met uitgebreide kennis over eco-design in mode en textiel, aangevuld met indrukwekkende ervaringen in Virtual Reality (VR)

Frame 13 (1)

Het verbeteren van de ondernemerschapsvaardigheden van studenten en hen in staat stellen effectieve bedrijfsplannen op te stellen waarin eco-design in de mode- en textielsector wordt geïntegreerd

Frame 13 (2)

Het organiseren van trainingssessies en werkbezoeken voor studenten om praktische inzichten te krijgen van echte bedrijven in de mode-industrie die eco-design implementeren

Frame 13 (3)

Het ontwikkelen van een op innovatie gerichte mentaliteit onder studenten door hen te betrekken bij een wedstrijd gericht op het uitwerken van bedrijfsplannen voor eco-designondernemingen

Frame 11

Doelgroepen

Frame 7 (1)
Frame 7 (2)
Frame 7 (3)
Frame 7 (4)

Instellingen voor hoger onderwijs die onderwijs aanbieden op het gebied van mode, textiel en kleding.

Studenten die momenteel mode en textiel studeren aan deze instellingen voor hoger onderwijs.

Professionals uit de mode-industrie die hun expertise op het gebied van ecodesign en de circulaire economie willen uitbreiden.

Ondernemingen binnen de mode-industrie, waaronder eco-fashion ondernemers.

Resultaten

Frame 3 (1)

Ontwikkeling van een MOOC voor studenten over “Ecodesign in de mode”

Frame 3 (3)

Virtuele experimenten over ecodesign

Fashion.ED – Ondersteuning van Ondernemerschap
binnen Eco Design

Het Fashion.ED – Ondersteuning van Ondernemerschap binnen Eco Design project wordt medegefinancierd door de Europese Unie. De meningen en standpunten die worden geuit (in dit persbericht/publicatie/etc.) verbinden uitsluitend de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of van de Spaanse Dienst voor de Internationalisering van Onderwijs (SEPIE). Noch de Europese Unie, noch het nationale agentschap SEPIE kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Projectnummer: 2023-1-ES01-KA220-HED-000157440

EN-Co-Funded-by-the-EU_PANTONE-4d957e62 2

image 1

Alle rechten voorbehouden.

Follow us