Skip to content
Header2 (2)

Studenten en professionals uit de mode- en textielindustrie kunnen 3D-experimenten uitvoeren uit een bibliotheek van interactieve eco-ontwerpexperimenten. Deze verbeteten de kennis van de gebruikers en bieden studenten de mogelijkheid om eco-ontwerpoplossingen voor de mode- en textielindustrie te simuleren en te testen. De deelnemers kunnen experimenten uitvoeren zonder fysiek aanwezig te zijn in een echt laboratorium.

Frame 29

De experimenten zijn beschikbaar in het Engels, Grieks, Spaans, Litouws en Roemeens.

Handleiding voor het uitvoeren van 3d experimenten         Download PDF

Fashion.ED – Ondersteuning van Ondernemerschap
binnen Eco Design

Het Fashion.ED – Ondersteuning van Ondernemerschap binnen Eco Design project wordt medegefinancierd door de Europese Unie. De meningen en standpunten die worden geuit (in dit persbericht/publicatie/etc.) verbinden uitsluitend de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of van de Spaanse Dienst voor de Internationalisering van Onderwijs (SEPIE). Noch de Europese Unie, noch het nationale agentschap SEPIE kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Projectnummer: 2023-1-ES01-KA220-HED-000157440

EN-Co-Funded-by-the-EU_PANTONE-4d957e62 2

image 1

Alle rechten voorbehouden.

Follow us