Skip to content
Header2 (1)

Modestudenten zullen de nodige kennis en vaardigheden ontwikkelen om succesvolle en duurzame modebedrijven op te zetten die eco-ontwerpprincipes integreren, maar ook om eco-ontwerpondernemerschap te promoten. Met het maken van business plannen, kunnen studenten deelnemen aan een uitdaging om het bewustzijn van eco-ontwerpprincipes en ondernemerschap vergroten. De winnaars krijgen ook individuele ondersteuning om hun ideeën om te zetten in actie, wat zal helpen om hun innovatieve ideeën om te zetten in duurzame bedrijven.

Wedstrijdregels  Download PDF

Frame 27 (6)

Fashion.ED – Ondersteuning van Ondernemerschap
binnen Eco Design

Het Fashion.ED – Ondersteuning van Ondernemerschap binnen Eco Design project wordt medegefinancierd door de Europese Unie. De meningen en standpunten die worden geuit (in dit persbericht/publicatie/etc.) verbinden uitsluitend de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of van de Spaanse Dienst voor de Internationalisering van Onderwijs (SEPIE). Noch de Europese Unie, noch het nationale agentschap SEPIE kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Projectnummer: 2023-1-ES01-KA220-HED-000157440

EN-Co-Funded-by-the-EU_PANTONE-4d957e62 2

image 1

Alle rechten voorbehouden.

Follow us